Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w grudniu 2009 roku


Na zbliżaj±ce się ¦więta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
rado¶ci i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny za¶ rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Składaj± wszystkim Zarz±d oraz członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

***

Miński sezam wiedzy
Chłodne czwartkowe popołudnie, 10 grudnia, towarzyszyło pojawieniu się na ¶wiecie nowego zeszytu "Rocznika Mińskomazowieckiego". Siedemnasty numer naukowej skarbnicy po¶więconej przeszło¶ci Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego posiada aż 422 strony materiałów i fotografii dotyczących dziejów ziemi mińskiej. Wsparcie finansowe udzielone wydawcy periodyku, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński pozwoliło opublikować tą jakże cenną pozycję przybliżającą lokalną historię. Praktycznie, na uwagę zasługują wszystkie zamieszczone w niej artykuły, których autorami byli tym razem m.in. Zbigniew Gnat - Wieteska, Piotr Wojdyga, Arkadiusz Łukasiak, Joanna Cygan, Krystyna Boguc, Alicja Gontarek, Janusz Kuligowski, Lilla Kłos, Damian Sitkiewicz, Marianna Górska, Franciszek Zwierzyński i Marcin Królik. Łamy "Rocznika..." przynoszą też interesujące wspomnienia Bolesława Bronisza, Stanisława Głowackiego, Mariana Paruzela i Mirona Krajewskiego. Cało¶ć uzupełniają książkowe recenzje pióra Arkadiusza Kołodziejczyka i Janusza Kuligowskiego oraz dział "Varia" zawierający m.in. materiały przybliżające funkcjonowanie TPMM i fotokronikę.
Warto podkre¶lić, że ukazanie się na mińskim rynku wydawniczym kolejnego numeru "Rocznika..." to w szczególno¶ci zasługa jego komitetu redakcyjnego złożonego z: Janusza Kuligowskiego - redaktora naczelnego, Teresy Sęktas-Chanke - zastępcy redaktora naczelnego, Lilli Kłos - sekretarza redakcji, Alicji Gontarek, Artura Piętki i Krzysztofa Szczypiorskiego. Duży wkład pracy wniosła ponadto Elżbieta Janke, pełniąca funkcję korektorki.
Osoby zainteresowane pozyskaniem zeszytu siedemnastego "Rocznika Mińskomazowieckiego" zapraszamy na dyżury TPMM, liczba egzemplarzy jest ograniczona.

***