Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło we wrześniu 2009 roku

Podróż w krainę szynela
Otwarta w piątek, 25 września, wystawa "Mniejszości wyznaniowe na ziemi mińskiej - prawosławni" stanowi zamknięcie cyklu ekspozycji poświęconego mniejszościom wyznaniowym zamieszkującym Mińsk Mazowiecki i okolice miasta. W ubiegłych latach osobom odwiedzającym siedzibę Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego przybliżono dzieje żydów, mariawitów i ewangelików zamieszkujących miasto nad Srebrną oraz pobliskie miejscowości. Tegoroczne przedsięwzięcie sfinansowane ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, przygotowane przez TPMM, ma charakter unikatowy, gdyż poszukiwanie materiałów przedstawiających dzieje prawosławia na ziemi mińskiej jest zajęciem iście syzyfowym. Wobec powyższego najwięcej eksponatów prezentowanych na wystawie tworzą wypożyczoneprzez wiceprezydenta Białegostoku Aleksandra Sosnę reprodukcje zdjęć przedstawiające wizerunki cerkwi prawosławnych znajdujących się niegdyś na ziemiach polskich oraz wspaniała kolekcja pocztówek unieśmiertelniających świątynie rzadko spotykane dziś w polskim krajobrazie. Eksponaty przekazane przez Aleksandra Sosnę niewątpliwie można określić mianem przysłowiowego "gwoździa" pieczołowicie przygotowanej wystawy. Druga ważna jej część ma związek z 13 Pułkiem Ułanów Włodzimierskich, jednostką wojskową stacjonującą w Nowomińsku na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Kilka fotografii, szabla, manierki, a nawet czajnik grzejący wodę w koszarowej kuchni są największymi smaczkami tej części ekspozycji. Warto podkreślić, że przedmioty te pochodzą ze zbiorów Barbary i Mariusza Dzieniów. Resztę zgromadzonych, cennych, eksponatów tworzą czytelne reprodukcje planów dziewiętnastowiecznego Mińska Mazowieckiego, współczesne fotografie prezentujące mińskie pozostałości prawosławia, rosyjskie banknoty z epoki carów, dokumenty i portrety z XIX wieku, publikacje książkowe i prasowe poświęcone powyższym zagadnieniom.
Ekspozycję przygotowaną przez członków TPMM można zwiedzać codziennie (poniedziałek - piątek) w siedzibie MZM i TPMM, ul. Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim, w godzinach 10.00 - 18.00 do 25 października.

ZOBACZ GALERIĘ Z OTWARCIA WYSTAWY.

***

W cieniu szynela
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż wystawy "Mniejszości wyznaniowe na ziemi mińskiej - prawosławni".
Otwarcie ekspozycji odbędzie się w piątek, 25 września, w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, ul. Okrzei 16. Początek kulturalnego przedsięwzięcia nastąpi o godzinie 19.00.
Ekspozycja będzie czynna codziennie (poniedziałek - piątek) od 25 września do 25 października w godzinach 10.00 - 18.00.

***

Promocja książki o Mińsku Mazowieckim. ZOBACZ GALERIĘ.

***

Zwierciadło dziejów
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i firma Fotopia są wspólnie wydawcami ukazującego się właśnie na mińskim rynku księgarskim albumu "Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii (Mińsk Mazowiecki i okolice w zbiorach ikonograficznych Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego)". Publikacja ta ma w zamierzeniu jej twórców być próbą przedstawienia bogatych zbiorów TPMM powstałych na przestrzeni czterdziestu siedmiu lat działalności tego zasłużonego dla miasta i powiatu stowarzyszenia. Zaprezentowany na ponad stu czterdziestu stronach materiał zawiera przede wszystkim zdjęcia, często posiadające unikalny wymiar, reprodukcje etykiet i skany pocztówek.
Wśród fotografii przeważają te ukazujące przedwojenny Mińsk Mazowiecki. Nie brakuje wśród nich znanych już panoramicznych ujęć miasta wykonanych w czasach okupacji niemieckiej z wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, lotniczego spojrzenia na miasto nad Srebrną z 1928 roku, na każdego czytelnika będą też spoglądać żołnierze 13 Pułku Ułanów Włodzimierskich stacjonujących przed pierwszą wojną światową w mińskich koszarach. Album umożliwi ponadto każdemu swoistą wycieczkę w czasie ulicami Warszawską, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Nadrzeczną, Siennicką, świętokrzyską, Kolejową i kilkoma jeszcze innymi, zwykle mniej uczęszczanymi ale posiadającymi swój urok. Niezwykłą atrakcję dla osób oglądających publikację TPMM i Fotopii powinny również stanowić fotografie przedstawiające różnego rodzaju wydarzenia mające miejsce na terenie miasta oraz zdjęcia zbiorowe unieśmiertelniające przedwojennych eleganckich maturzystów i zapracowanych, nie nadążających się oczyścić z fabrycznych smarów pracowników zakładu "Konstanty Rudzki i spółka". Podróżując w czasie, dzięki albumowym ilustracjom czytelnik będzie mógł również obejrzeć zatrzymane w obiektywie aparatu fotograficznego przed - i powojenne zawody sportowe, spojrzeć w twarz ówczesnych harcerzy, strażaków i założycieli firmy "Drzewodar" - będącej ewenementem na skalę co najmniej ogólnopolską. Po nasyceniu oczu zdjęciami i podpisami doskonale obrazującymi i przybliżającymi istotny wycinek z dziejów Mińska Mazowieckiego wszyscy zainteresowani mogą również spojrzeć za rogatki miasta. Kałuszyn, Siennica, Latowicz, Jeruzal, Stanisławów, Rudzienko, Rudno, Długa Kościelna, Kuflew to tylko niektóre przystanki w tej swoistej eskapadzie po powiecie mińskim. Fotograficzna wyprawa w przeszłość to zasługa w pierwszej kolejności ówczesnych mistrzów zdjęcia m.in. Wiktorii i Jana Rysiów, Stefana Sażyńskiego, Mariana Benko, a także bezimiennego jeszcze niemieckiego żołnierza przebywającego w Mińsku Mazowieckim w ponurym okresie drugiej wojny światowej.
Wspólne przedsięwzięcie społecznie pracujących członków TPMM pozwoliło tym dokumentom przeszłości po raz pierwszy w dziejach trafić do rąk szerokiego grona odbiorców. Nie można również nie wspomnieć o mińskich przedsiębiorcach, którzy swoją hojnością przyczynili się do zrealizowania projektu wydania albumu. To właśnie im, poświęcona jest część trzecia publikacji. Miłośnik dziejów gospodarczych z radością powita wiele cennych informacji dotyczących poszczególnych firm zawartych w znajdujących się w niej reklamach wycyzelowanych przez grafika do granic możliwości.
Album "Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii" będzie dostępny od 7 IX w mińskich księgarniach.

***