Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w grudniu 2010 roku

Pocztówki - źródło wiedzy.
Wydanie kompletu dwudziestu jeden pocztówek pt. "Mińsk Mazowiecki. Wczoraj i dziś" zamknęło ubiegłoroczne przejawy działalności edytorsko - wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Zbiór ten opublikowany dzięki współfinansowaniu go przez Miasto Mińsk Mazowiecki zawiera dwadzieścia jeden widoków miasta przedstawiających je na zasadzie kontrastu wczoraj - dziś. Zdjęcia przybliżające Mińsk Mazowiecki "wczoraj" pochodzą z lat międzywojennych i powojennych, natomiast reprezentujące "dzisiaj" zostały wykonane jesienią ubiegłego roku. Dodatkowym plusem wydawnictwa jest zamieszczony w nim zarys historii miasta.
Osoby zainteresowane otrzymaniem kompletu pocztówek zapraszamy na dyżur TPMM.

***

Pełnoletni "Rocznik..."
Przedpołudniową porą ostatniego dnia 2010 roku ujrzał światło dzienne osiemnasty zeszyt "Rocznika Mińskomazowieckiego". Publikacja ta, współfinansowana ze środków przyznanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, ponownie obfituje w liczne informacje dotyczące historii Mińska Mazowieckiego i okalającego go powiatu. Czytelników wydawnictwa powinny zainteresować wszystkie zamieszczone w nim artykuły, wśród których na plan pierwszy wybijają się opracowania zamieszczone w rozdziale "Materiały, studia, rozprawy". Po raz kolejny w dziejach pełnoletniego już "Rocznika...", na jego łamach znalazły się również prace przygotowane przez młodzież z powiatu mińskiego. Są one odpowiedzią na konkursy ogłoszone wspólnie przez TPMM i Szkołę Podstawową nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim oraz mińską filię siedleckiej Biblioteki Pedagogicznej. Wydawnictwo przygotowane przez rzetelny komitet redakcyjny pracujący pod przewodnictwem Janusza Kuligowskiego zaowocowało również opublikowanymi w nim ciekawymi materiałami źródłowymi, kalendarium dziejów miasta obejmującym lata 1996 - 2010 oraz bogatą fotokroniką. Osoby zainteresowane otrzymaniem "Rocznika..." zapraszamy na dyżur TPMM. Uwaga: liczba egzemplarzy możliwych do otrzymania jest ograniczona!!!

***


Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Składają wszystkim Zarząd oraz członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

***

Śladem mińskomazowieckich kapliczek
Obiekty określone mianem "małej architektury religijnej" stanowią przedmiot najnowszej publikacji książkowej wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Opracowanie, ukazujące się właśnie na mińskim rynku wydawniczym, nosi tytuł "Kapliczki i krzyże na terenie miasta Mińsk Mazowiecki". Zostało ono przygotowane przez Piotra Wojdygę, któremu w pracach redakcyjnych pomagali Michał Rogala i Janusz Kuligowski. "Obiekty małej architektury religijnej na terenie Mińska Mazowieckiego cechuje różnorodna forma architektoniczna. Znajdują się pośród nich kapliczki, figury i krzyże. Są one murowane, kamienne, drewniane, metalowe oraz szafkowe zawieszane na drzewach. (...) (...)Wpisują się one w krajobraz i są symbolem rodzinnej ziemi oraz niezatartym znakiem obecności chrześcijaństwa i pobożności ludzi. Wyżej wymienione obiekty zewidencjonowano według kryterium terytorialnego. (...) (...) W sumie na terenie miasta zarejestrowano 87 interesujących nas obiektów" - czytamy we wstępie do tej interesującej publikacji.
Książkę sfinansowaną ze środków przyznanych TPMM przez Miasto Mińsk Mazowiecki można otrzymać przybywając na dyżury TPMM. Uwaga: ilość egzemplarzy ograniczona!!!

***

Wylosowane publikacje
Po długim oczekiwaniu na przybycie sierotki Agnieszki wreszcie możemy ogłosić rozstrzygnięcie konkursu, którego główne nagrody stanowiły publikacje naukowe Lilli Małgorzaty Kłos "Mińsk Mazowiecki. Miasto i powiat w Drugiej Rzeczypospolitej". W ogłoszonej przez nas zabawie wzięło udział sześć osób, wszystkie z nich prawidłowo wymieniły nazwy ulic figurujące na planach przedwojennego Mińska Mazowieckiego. W losowaniu wydawnictw szczęście uśmiechnęło się tym razem do: Daniela Gągola i Krzysztofa Śledziewskiego. Laureatów historycznej potyczki zapraszamy po odbiór nagród na jeden z grudniowych, wtorkowych, dyżurów TPMM. Pozostałym uczestnikom zmagań gratulujemy wiedzy oraz również zapraszamy na dyżury po odbiór drobnych książkowych upominków.

***