Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w styczniu 2010 roku

Chwała pokonanym !!!
W mroźne piątkowe popołudnie, 22 stycznia, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uczestniczyła w mińskich obchodach 147 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Przedstawiciele TPMM, Lilla Kłos, Elżbieta Rozparzyńska i Krzysztof Zgutka, złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym dziewiętnastowieczny narodowowyzwoleńczy zryw Polaków. Następnie członkowie Towarzystwa razem z pozostałymi uczestnikami obchodów wzięli udział w bardzo dobrze przygotowanej, ciekawej, akademii szkolnej mającej miejsce w mini auli Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim.

***

Ratując świadectwa przeszłości
Ostatnie ubiegłoroczne przedsięwzięcie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego stanowiło odnowienie pięciu tablic pamiątkowych znajdujących się na terenie Mińska Mazowieckiego. Inicjatywa ta, która została sfinansowana ze środków przyznanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki pozwoliła uratować od zniszczenia następujące obiekty znajdujące się w mieście nad Srebrną:
- tablicę znajdującą się na cmentarzu żydowskim przypominającą o tragicznym losie mińskich Żydów w trakcie okupacji niemieckiej (1939 - 1944)
- tablicę znajdującą się przy ulicy Warszawskiej informującą o skutecznym zamachu, dokonanym 22 lipca 1943 roku przez żołnierzy AK obwodu "Mewa - Kamień" na szefie gestapo na powiat Mińsk Mazowiecki noszącym nazwisko Schmidt
- tablicę znajdującą się na Starym Rynku przybliżającą dramatyczne wydarzenia sprzed 66 lat. 15 V 1944 roku Niemcy rozstrzelali w tym miejscu licznych mieszkańców miasta,
- tablicę znajdującą się przy Zespole Szkół Ekonomicznych upamiętniającą zamordowanie kilku polskich patriotów w okresie okupacji niemieckiej,
- tablicę znajdującą się przy ulicy Kolejowej, uwieczniającą mord dokonany przez Niemców na radzieckich jeńcach na rampie kolejowej w 1943 roku.
Pieczołowitą pracę przy odnowieniu tablic wykonał zakład kamieniarski Bogusławy Sawickiej z Hipolitowa.

***

Poszukiwacze powstańczego pomnika
Uczestnicy niepodległościowych walk z Rosjanami są bohaterami kolejnego konkursu, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, pod hasłem "Igraszki z przeszłością".
Tym razem atrakcyjne nagrody powędrują do każdej z osób, które pojawią się w sobotę, 6 lutego, w godzinach 14.30 - 15.00 pod mińskim pomnikiem upamiętniającym powstanie styczniowe. Aby wrócić do domu z okolicznościowym trofeum należy, oprócz odnalezienia pomnika, podejść do przechadzającego się przy nim mężczyzny i podać mu nazwiska czterech powstańców - patronów ulic w Mińsku Mazowieckim. Uwaga mężczyzna ów będzie trzymał w dłoni reprodukcję obrazu Artura Grottgera. Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu !!

***