Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w czerwcu 2011 roku

W kręgu mińskich archiwaliów
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy i Narodowe Archiwum Cyfrowe są organizatorami wystawy zatytułowanej "Mińskie archiwalia", której premiera odbyła się w poniedziałek 20 czerwca w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej i TPMM. W czasie wernisażu można było po raz pierwszy obejrzeć fachowo przygotowane antyramy zawierające reprodukcje dokumentów z życia miasta oraz interesujących fotografii. Najstarsze, skopiowane, świadectwa przeszłości Mińska Mazowieckiego pochodzą z drugiej połowy dziewiętnastego wieku, zaś najmłodsze z nich sięgają lat czterdziestych ubiegłego stulecia. W przeważającej większości "eksponaty" te zostały po raz pierwszy pokazane wszystkim zainteresowanym osobom. Dotychczas możliwość obcowania z nimi miały osoby odwiedzające archiwa znajdujące się w Warszawie, Milanówku, Otwocku i Siedlcach oraz stronę internetową NAC. Co ciekawe, wystawa przygotowana przez TPMM przy współpracy powyższych dwóch instytucji ma unikalny charakter. Można ją oglądać zarówno w siedzibie MZM i TPMM (wtorek-piątek, godz. 10.00-17.00, do 24 lipca), jak i w różnych punktach miasta (sobota, niedziela). Harmonogram "poruszania" się ekspozycji po mieście znajduje się na stronie internetowej www.tpmm.pl. Warto podkreślić, że poniedziałkowy, 20 czerwca, wernisaż wystawy stał się również okazją do oficjalnej premiery okolicznościowej monety wydanej przez TPMM z okazji 590-lecia nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki. O historii powstania pięciu dukatów mińskich rzetelnie i z humorem opowiedział zebranym osobom członek zarządu TPMM Piotr Nowicki. Warto podkreślić, że ta unikalna pamiątka, pierwsza w dziejach Mińska Mazowieckiego, została wyprodukowana dzięki wsparciu darczyńców. Ich pełna lista znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa - www.tpmm.pl.
Antyramowe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków przyznanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki. Specjalne podziękowania za wkład w jej powstanie należą się Alicji Gontarek i Damianowi Sitkiewiczowi, którzy dokonali żmudnej kwerendy archiwalnej i zaprojektowali układ antyram oraz Joannie Wilczak za przygotowanie pięknych zaproszeń i plakatów.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WERNISAŻU

***

Historycy do piór!!!
Początek bieżącego roku przyniósł ze sobą inaugurację prac nad nowym, dziewiętnastym, numerem "Rocznika Mińskomazowieckiego". Autorzy pragnący społecznie podzielić się z czytelnikami owocami swoich historycznych badań, poświęconych przeszłości Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego, powinni dostarczać stosowne materiały na adres poczty elektronicznej TPMM: tpmmaz@gmail.com. Nieprzekraczalny termin przesyłania artykułów upływa 31 sierpnia 2011 roku. Serdecznie zapraszamy do korzystania z łamów "Rocznika Mińskomazowieckiego".

***

Po "Sendomierkę" marsz !!!
Pięćdziesiąt osób wzięło udział w konkursie zorganizowanym wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i cukiernię "Ekler". Przedmiot przedsięwzięcia stanowiło zaproponowanie nazwy ciastku, która kojarzyłaby się z Mińskiem Mazowieckim. Spośród stu dziesięciu nadesłanych propozycji przedstawiciele firmy "Ekler" postanowili wybrać dwa miana dla przygotowywanych przez nich słodkości. Pierwszą nagrodę przyznali oni nazwie "sendomierka", drugą otrzymał "miński specjał". Trzecim wyróżnieniem członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uhonorowali propozycję "ememzetka". Warto podkreślić, że "sendomierkę" będzie można nabywać w cukierni "Ekler" począwszy od czwartku, 9 czerwca, natomiast "miński specjał" znajdzie się w ofercie od 14 czerwca. W związku z rozstrzygnięciem konkursu autorzy trzech powyższych nazw proszeni są o przybycie do cukierni "Ekler" w celu odebrania okolicznościowych nagród - wydawnictw TPMM i karnetów na zakupy w cukierni "Ekler".

***

Eksperci mińskich dziejów
Ze znakomitym odzewem spotkał się projekt zorganizowania I Miejskiego Konkursu Wiedzy o Historii Mińska Mazowieckiego, którego pomysłodawcą było Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W rywalizacji odbywającej się w auli Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim uczestniczyło aż sześćdziesiąt pięć osób żądnych przetestowania swojego stanu wiedzy o przeszłości miasta nad Srebrną i wygrania interesujących nagród.
Główną z nich stanowił telewizor LCD ufundowany przez mińską firmę K.N.K. Neptun. O otrzymanie tego trofeum powalczyli między innymi przedstawiciele młodzieży szkolnej z terenu miasta, nauczyciele historii i reprezentanci kategorii vip. Do grona ważnych osobistości biorących udział w konkursie z całą pewnością można zaliczyć wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Michała Górasa, dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim Jadwigę Ostrowską-Dźwigałę, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim Elżbietę Wieczorek, kierowniczkę jednego z wydziałów mińskiego urzędu miasta Dianę Rokicką i prezesa stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku" Jerzego Maciejewskiego.
Same zmagania polegały tymczasem na rozwiązaniu pisemnego testu stworzonego na podstawie artykułu historycznego pióra Janusza Kuligowskiego zatytułowanego "Najkrótsza historia Mińska Mazowieckiego". Z czterdziestoma pytaniami przygotowanymi na podstawie tego materiału bezbłędnie poradził sobie tylko Jarosław Janczewski okazując się triumfatorem czwartkowego pojedynku z historią. Drugie miejsce w kategorii open zajął, po rozegraniu ustnej dogrywki, Piotr Bielecki, trzecie Waldemar Piekarski. Brązowy medalista przedsięwzięcia zwyciężył natomiast wśród vipów, pozostawiając następne lokaty dla Jadwigi Ostrowskiej-Dźwigały i Michała Górasa.
Warto podkreślić, że o ostatecznym kształcie klasyfikacji mińskich notabli również zadecydowała dogrywka stoczona przez dyrektor GiLO im. PMS i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Dodatkowe pytania rozstrzygnęły ponadto o ostatecznej kolejności osób zakwalifikowanych do kategorii "nauczyciel historii". Na pierwszej pozycji zameldowała się Anna Sumińska, drugą wywalczył Sławomir Borkowski, trzecią zajęła Ewa Borkowska.
W najliczniejszym gronie uczestników konkursu utworzonym przez młodzież szkolną nie było mocnych na Michalinę Łubkowską, "historyczne srebro" zdobyła Julia Sadowska, zaś "brąz" Wioletta Dobosz. Dodajmy, że nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało rzetelne jury sędziowskie utworzone przez Alicję Gontarek, Lillę Kłos, Justynę Kowalczyk, Barbarę Sosnowską-Dzienio, Leontynę Sprzątczak, Piotra Nowickiego i Tomasza Adamczaka.
Ważny element zmagań stanowił również okolicznościowy wykład wygłoszony przez Mariusza Dzienio. Prelekcja poświęcona epizodom z historii miasta miała miejsce w przerwie koniecznej na sprawdzenie prac.
Organizatorzy konkursu dziękują dyrekcji GM 3 za udostępnienie auli oraz fundatorom nagród, podmiotom gospodarczym KNK Neptun, Alsen Emix, Impet, Cass Film i Urzędowi Miasta Mińsk Mazowiecki. Czwartkowe zmagania historyczne przeszły już do dziejowych annałów, okazja do powalczenia o następne trofea nadarzy się już za rok. Obecnie z formularzem testu można zapoznać się odwiedzając stronę internetową www.tpmm.pl, znajduje się on dziale "Do pobrania". Po jego rozwiązaniu można przesłać go na adres mailowy TPMM i oczekiwać na ocenę prawidłowości jego wypełnienia.
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE ZMAGAŃ

***

Brylantowa historyczna rocznica
W Dniu Dziecka minęło siedemdziesiąt pięć lat od początku wystąpień antyżydowskich mających miejsce na terenie Mińska Mazowieckiego. Rozruchy były efektem zastrzelenia przez Judkę Chaskielewicza wachmistrza Jana Bujaka, żołnierza 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Przypomnijmy, że jednostka ta stacjonowała w okresie międzywojennym w mieście nad Srebrną. Bardzo dobry pomysł na odświeżenie sobie wiadomości dotyczących tego zagadnienia stanowił środowy wykład dr Jolanty Żyndul, która rzeczowo przedstawiła przyczyny, przebieg i skutki zajść. Zdaniem prelegentki do ich wybuchu przyczyniło się kilka czynników: śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego, ograniczanie rytualnego uboju zwierząt i duże bezrobocie. Dodatkowo zamieszki mogły być inspirowane przez członków Obozu Narodowo Radykalnego, którego bojówkarze pojawili się między innymi na pogrzebie zabitego wachmistrza. Interesującym fragmentem spotkania okazało się być również dociekanie dalszych losów Judki Chaskielewicza. Po dokonaniu zabójstwa został on aresztowany, osądzony i osadzony w więzieniu. Przebywał w nim do 1 września 1939 roku czyli do pierwszego dnia ataku wojsk niemieckich na Polskę. Prawdopodobnie został wówczas wypuszczony na wolność i ...trop się urywa. Na pytanie czy trafił on do polskiego wojska i wraz z nim się wycofał na wschodnie tereny II RP, dzięki czemu mógł później zostać wcielony do armii generała Władysława Andersa i zginąć w bitwie pod Monte Cassino brak dziś jednoznacznej odpowiedzi. Poparcie tej tezy może stanowić grób żołnierza Chaskielewicza znajdujący się na cmentarzu w Monte Cassino. Nie wiadomo jednak czy pochowany tam mieszkaniec Kałuszyna jest zabójcą wachmistrza Bujaka. Być może w rozwiązaniu tej zagadki pomoże dr Żyndul wnuk zastrzelonego ułana, obecny w czasie środowego spotkania. Warto podkreślić, że organizatorem prelekcji było Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Przedsięwzięcie, odbywające się w ramach cyklu "Mińskie spotkania z historią", gościła sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYKŁADU

***

Gimnazjalni historycy na finiszu
Trzyosobowa reprezentacja mińskiego Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II okazała się być bezkonkurencyjna w drugim i ostatnim zarazem etapie Gimnazjalnego Konkursu Historycznego zatytułowanego "Z dziejów Mińska Mazowieckiego". Paulina Nawrot, Monika Zagórska i Miłosz Dzienio zdecydowanie zdystansowali rywali zdobywając większość punktów z puli możliwych do wywalczenia. Drugie miejsce w historycznej rywalizacji zajęli przedstawiciele Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. gen. Władysława Andersa (Igor Jackiewicz, Dominika Cholewińska, Martyna Bakuła), zaś trzecie uczennice i uczeń Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego (Olga Majchrzak, Katarzyna Kołodziejczyk, Bartosz Bogusz). Opiekunami powyższych drużyn były Lilla Kłos (GM 2), Małgorzata Roguska (GM 1) i Joanna Cygan (GM 3). Warto podkreślić, że wtorkowy finał polegał na rozwiązaniu pisemnego testu oraz ustnej sesji pytań i odpowiedzi. Poprawność wykonywanych zadań oceniało sprawiedliwe jury złożone z Tomasza Adamczaka, Marioli Kruszewskiej i Piotra Wojdygi. Przeprowadzenie Gimnazjalnego Konkursu Historycznego "Z dziejów Mińska Mazowieckiego"było możliwe dzięki dofinansowaniu go ze środków przyznanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki. Organizatorzy zmagań dziękują także Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim za bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej, pełniącej funkcję areny rywalizacji oraz Michałowi Culkowi za wykonanie dokumentacji fotograficznej konkursu.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONKURSU

***