Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w kwietniu 2011 roku

Mroźny oddech wiosny
Trzydzieści pięć osób wzięło udział w konkursie fotograficznym zatytułowanym "Mińskie Impresje Zimowe" zorganizowanym wspólnie przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Nadesłane prace przedstawiały przede wszystkim miasto nad Srebrną w okowach zimy, na niektórych zdjęciach uwieczniono ponadto najbliższe okolice Mińska Mazowieckiego. Należy przyznać, że stojące przed jury konkursowym zadanie wybrania najlepszych fotografii nie należało do najłatwiejszych. Ostatecznie komisja obradująca w składzie, Andrzej Kawka (przewodniczący), Rafał Szczepankowski, Elżbieta Dunajewska, Joanna Wilczak i Tomasz Adamczak, postanowiła o przyznaniu wyróżnień: Paulinie Krzychale (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim), Beacie Redzie (gimnazjum w Wielgolesie), Weronice Zawadzkiej (gimnazjum w Hucie Mińskiej), Karolinie Bogusz (Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim) i Leszkowi Owczarskiemu (kategoria open). Poza wyróżnieniami jury zadecydowało o przekazaniu tylko trzech nagród, które otrzymali przedstawiciele grupy open: Paweł Wąsowski (pierwsze miejsce), Joanna Gajda (drugie) i Tomasz Wojciechowski (trzecie). Interesującym podsumowaniem konkursu była środowa, 20 kwietnia, uroczystość wręczenia trofeów mająca miejsce w Pałacu Dernałowiczów. Uczestnicy spotkania nie tylko odebrali, z rąk dyrektor MDK Zofii Hanny Markowskiej i prezesa TPMM Tomasza Adamczaka, zasłużone nagrody i wyróżnienia, ale i obejrzeli okolicznościową wystawę zdjęć. Do przygotowania niebanalnej ekspozycji przyczynili się Elżbieta Dunajewska, Joanna Wilczak, Barbara Sosnowska-Dzienio i Bartosz Dyżakowski.

***

Secesyjne spotkanie z historią
Kilkanaście osób wzięło udział w środowej prelekcji wygłoszonej przez Artura Wróblewskiego poświęconej wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1861-1865). Przedsięwzięcie przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego przybliżyło przyczyny, przebieg i skutki konfliktu, który mógł doprowadzić do podziału państwa amerykańskiego. Błyskotliwy wykład, ilustrowany wyświetlanymi slajdami, przybliżył słuchaczom najważniejsze postacie bezpośrednio zaangażowane w wojnę, rodzaje broni używane w walkach oraz taktykę zastosowaną na polach bitew. Środowe spotkanie stanowiło inaugurację cyklu "Mińskie spotkania z historią", którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Dziękujemy za pomoc w realizacji prelekcji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim i firmie wydawniczo-edukacyjnej Elitmat.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

***

Sprawozdawcza trzydziestka
Wydanie publikacji poświęconych historii Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i znamienitych mińszczan pochowanych na mińskiej nekropolii, zaktywizowanie młodzieży do działalności w TPMM oraz przygotowanie pisma do firmy Remex w sprawie przeniesienia zabytkowej kapliczki to najważniejsze wnioski zapadłe na wtorkowym, 5 kwietnia, posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego TPMM. W obradach wzięło udział ponad trzydziestu członków stowarzyszenia, którzy wysłuchali sprawozdań z funkcjonowania organizacji w ubiegłym roku, udzielili absolutorium zarządowi i uchwalili plan pracy TPMM na najbliższe dwanaście miesięcy. Zgromadzenie obfitowało również w interesującą dyskusję orbitującą wokół przeniesienia powyższej kapliczki do Bud Barcząckich oraz odnawiania nagrobków znajdujących się na mińskim cmentarzu. Z pewną nieśmiałością poruszono również kwestię przyszłorocznych obchodów jubileuszu 50-lecia działalności Towarzystwa. W czasie spotkania nie zabrakło również prezentacji wydawnictw TPMM, multimedialnej podróży w niedaleką przeszłość i rozmów dotyczących form współpracy organizacji i instytucji kultury mających swoje siedziby na terenie powiatu mińskiego.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WALNEGO POSIEDZENIA

***

W kinowym klimacie
Gabloty informacyjne mińskiego kina Światowid stanowią kolejne miejsce, w którym prezentowana jest wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Na ekspozycję zatytułowaną "Mińsk Mazowiecki. Wczoraj i dziś" składa się 21 reprodukcji pocztówek wydanych w ubiegłym roku przez TPMM. Znakomicie zaprojektowane i złożone przez Przemysława Piątkowskiego mogą one zainteresować każdą osobę chcącą poznać uroki dawnego Mińska Mazowieckiego. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia jest możliwość całodobowego ich oglądania. Swój wkład w powstanie wystawy wnieśli Elżbieta Dunajewska, Tomasz Adamczak, Michał Culek, Marek Łodyga, Piotr Nowicki i Michał Rogala. Przy okazji TPMM serdecznie dziękuje Instytucji Filmowej Max Film SA za udostępnienie kinowych gablot.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z PRZYGOTOWANIA WYSTAWY

***

Słodki konkurs
Tegoroczne obchody 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki stanowią asumpt do zorganizowania konkursu przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i cukiernię "Ekler". Zadaniem dla osób zainteresowanych przedsięwzięciem jest zaproponowanie nazwy ciastku, które wkrótce pojawi się w ofercie cukierni "Ekler". Nazwa ta powinna zawierać w sobie skojarzenie z Mińskiem Mazowieckim. Nagrody w tym konkursie są wyjątkowo słodkie. Dla osoby, której propozycja zostanie wybrana przez jury przewidziano nie tylko publikacje książkowe TPMM, ale i specjalny karnet do wykorzystania w cukierni "Ekler". Na dodatkowe nagrody książkowe i karnety mogą liczyć również dwie inne osoby wybrane przez arbitrów projektu. Propozycje nazwy ciastka należy przesyłać na adres mailowy TPMM - tpmmaz@gmail.com do dnia 15 maja 2011 roku. Zapraszamy do udziału w zmaganiach !!!

***

Zapraszamy po nagrody
Dużą popularnością cieszyły się konkursy ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W zmaganiach wzięło udział kilkanaście osób, co stanowi imponujący rezultat. Okolicznościowe nagrody za rozwiązanie logogryfu i udzielenie prawidłowych odpowiedzi w konkursie związanym z "(przed)wiosennymi porządkami w siedzibie TPMM" otrzymają: Renata Jarzębska, Marlena Kruszewska, Bożena Polkowska, Martyna Gałązka, Klaudia Chmielewska, Bartłomiej Ludwiniak i Łukasz Krzewski. Po odbiór nagród zapraszamy na kwietniowe dyżury TPMM, począwszy od 12 kwietnia.

***

Gdzie ci nauczyciele ?
Zaledwie dziewięciu nauczycieli historii wzięło udział w czwartkowym przedsięwzięciu oświatowym zorganizowanym wspólnie przez miński oddział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Główną oś spotkania stanowiło poruszenie zagadnień związanych z edukacją regionalną w nauczaniu historii. Okolicznościowy referat dotyczący tej kwestii wygłosiła dr Grażyna Korneć reprezentująca Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach i Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Po jej wystąpieniu nie zabrakło również sążnistej informacji o Towarzystwie Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i możliwych formach współpracy nauczycieli historii z TPMM. W tej materii głos zabrali Tomasz Adamczak i Lilla Kłos zachęcając przedstawicieli powiatowych szkół do korzystania z oferty stowarzyszenia. Niestety propozycji wysłuchała tylko garstka osób zajmujących się "nauczycielką życia", fakt ten wywołał zdziwienie u organizatorów czwartkowego spotkania.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

***

Wielkanoc 2011

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy
i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia
aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości.
Abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności
i niech symbol boskiego odrodzenia był i dla nas celem do spełnienia
życzy wszystkim
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

***