Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w sierpniu 2011 roku

Z żółtoniebieskim akcentem
Sześćdziesiąt siedem lat upłynęło w sobotę 30 lipca od wkroczenia żołnierzy Armii Krajowej do opuszczonego przez oddziały niemieckie Mińska Mazowieckiego. Od ponad dwudziestu lat fakt ten stanowi osnowę obchodów kolejnych rocznic wyzwolenia miasta nad Srebrną. W tegorocznych przedsięwzięciach upamiętniających to historyczne wydarzenie nie zabrakło przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W sobotę aktywnie uczestniczyli oni w koncercie pt. "Mińszczanie śpiewają (nie)zakazane piosenki" przygotowanym przez Muzeum Ziemi Mińskiej, odbywającym się w oddziale MZM - Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Następnego dnia delegacja TPMM wzięła udział w okolicznościowym nabożeństwie odprawionym w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz w uroczystości mającej miejsce przy pomniku Szarych Szeregów. Materialne świadectwo udziału reprezentantów TPMM w dwudniowych obchodach stanowiła żółtoniebieska wiązanka margaretek złożona pod obeliskiem przez delegację Towarzystwa. W jej skład weszli Elżbieta Dunajewska, Tomasz Adamczak, Michał Rogala i Krzysztof Zgutka.

***