Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w styczniu 2011 roku

Ku chwale pokonanych
Obchody sto czterdziestej ósmej rocznicy wybuchu powstania styczniowego stanowiły pierwszą, tegoroczną, uroczystość patriotyczną mającą miejsce na terenie Mińska Mazowieckiego. Na przedsięwzięcie to złożyła się msza święta odprawiona w kościele pw. NNMP, składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów narodowowyzwoleńczego zrywu oraz program artystyczny odbywający się w murach Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim. W obchodach mających miejsce w piątek, 21 stycznia, uczestniczyli również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Obecność TPMM w czasie uroczystości została podkreślona poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem, czego dokonał poczet złożony z Elżbiety Rozparzyńskiej, Hanny Żelazowskiej i Krzysztofa Zgutki. Następnie członkowie TPMM z przyjemnością obejrzeli akademię przygotowaną przez szkolną brać.


***

Satyryczna zima
Ekspozycja prac Sławomira Mrożka zatytułowana "Rysunki dawne i nowe" stanowi kolejną propozycję kulturalną przygotowaną wspólnie przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Na wystawę dokonań twórczych cenionego polskiego literata złożyły się rysunki zamieszczane na łamach tygodnika "Szpilki" oraz dzienników: "Rzeczpospolita" i "Gazeta Wyborcza". Prezentowane prace na co dzień znajdują się w warszawskim Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, skąd zostały wypożyczone na potrzeby ekspozycji. Wernisaż wspólnego projektu MDK i TPMM odbędzie się w czwartek, 20 stycznia, w gościnnych progach MDK. Jego początek zaplanowano na godzinę 18.30, zaś samą wystawę będzie można obejrzeć do 19 lutego.

***O Mińsku Mazowieckim opowieść...
Pierwsza połowa stycznia bieżącego roku przyniosła ze sobą wydanie przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Muzeum Ziemi Mińskiej książki Stanisława Kazikowskiego zatytułowanej "Wspomnienia Mińskomazowieckie". Publikacja ta jest prawdziwą skarbnicą wiedzy, dzięki której można odtworzyć ważne i zwykłe wydarzenia mające miejsce na terenie Mińska Mazowieckiego w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. "Wspomnienia..." są również ciekawym źródłem do poznania codzienności mieszkańców miasta. Unieśmiertelniają one od zapomnienia również wiele postaci zarówno wpływających na życie miasta, jak i ówczesnych mińskich "Janów Kowalskich". W książce znalazło się ponadto miejsce na wnikliwe przedstawienie reprezentantów rodu Kazikowskich. Całość publikacji znakomicie uzupełniają unikatowe fotografie i inne elementy ikonograficzne. "Wspomnienia Mińskomazowieckie" mogły ujrzeć światło dzienne dzięki przychylności ich autora, wspólnemu zaangażowaniu członków TPMM i pracowników MZM, a także pracy wykonanej przez Mariolę Kruszewską - korekrotrkę wydawnictwa i Pawła Drzewińskiego - grafika odpowiedzialnego za skład opowieści. Za kilka dni będzie ona dostępna do kupienia w mińskich księgarniach...

***