Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w czerwcu 2012 roku

Stwórzmy razem wystawę

Muzeum Ziemi Mińskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego są organizatorami konkursu zatytułowanego "Nasi dziadkowie jako uczniowie i nauczyciele - jak to było naprawdę ?". Głównym celem przedsięwzięcia jest przybliżenie życia i działalności polskich uczniów lub nauczycieli uczących się lub pracujących do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe oraz zostaną współautorami wystawy, która zostanie zaaranżowana w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej.
Odpowiedni plik z informacjami i regulaminem konkursu znajduje się w dziale "Do pobrania" skąd można go spokojnie pobrać.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zmaganiach.

***

A jednak cztery powiaty...

Ponad czterdzieści osób uczestniczyło w tegorocznym objeździe historyczno-turystycznym, zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W zamyśle odpowiedzialnych za realizację tego projektu przedstawicieli stowarzyszenia wyprawa miała przemknąć przez terytorium trzech powiatów: mińskiego, wołomińskiego i otwockiego, tymczasem autobus z wycieczkowiczami odwiedził również gościnne tereny powiatu warszawskiego. Przystankami w czasie sobotniej, 23 czerwca, ekspedycji były tym razem miejscowości Dębe Wielkie, Krubki Górki, Michałów, Okuniew, Budziska, Sulejówek, Glinianka, Wiązowna i Grębiszew. W ostatnim z wymienionych punktów postojowych objazdu odbyło się tradycyjne ognisko. Płonące drwa, konsumowane kiełbaski i piosenki śpiewane, przy akompaniamencie gitary, przez Tomasza Roguskiego stanowiły dobre tło do rozmów, w większości poświęconych wycieczkowym przeżyciom. Przysłuchując się wypowiadanym zdaniom można było dojść do wniosku, że uczestnikom objazdu najbardziej podobał się pobyt w Budziskach. Zaprezentowana tam kolekcja powozów i innych przedmiotów oraz możliwość obejrzenia stadniny wzmocniona bardzo przystępnym komentarzem płynącym z ust właściciela obiektu, Krzysztofa Szustera, "zaczarowały" członków sobotniego wyjazdu. Nikt nie zauważył jak szybko minęły dwie godziny spędzone w ośrodku prowadzonym przez aktualnego mistrza Europy w powożeniu. Z dużym zainteresowaniem wycieczkowiczów spotkały się również odwiedziny w pozostałych miejscowościach. Warto podkreślić, że w zdecydowanej większości z nich ekspedycję oprowadzali przedstawiciele miejscowej społeczności. W Michałowie i Okuniewie był to reprezentant Gminnego Centrum Kultury w Halinowie Łukasz Bogucki, w Sulejówku wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka Krzysztof Smosarski, w Krubkach Górkach asystent profesora Witolda Modzelewskiego Ukrainiec Jurij, w Dębem Wielkim proboszcz parafii św. Piotra i Pawła ksiądz prałat Henryk Zaraś, wreszcie w Gliniance sympatyczne panie dbające o funkcjonowanie lokalnej izby regionalnej. Niejednokrotnie na przybyszów poruszających się autokarem mińskiego PKS-u czekały również okolicznościowe gratisy będące miłym upamiętnieniem czerwcowego wyjazdu. Na jego zakończenie padł niejeden postulat zorganizowania jeszcze w tym roku kolejnej wyprawy. Sztuka zrealizowania dwóch autokarowych wycieczek, w ciągu jednego roku, przez TPMM udawała się dotąd rzadko, wobec tego nadeszła pora przełamać tą passę.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYCIECZKI

***

Piątkowy przekrój fotograficzny

Ekspozycja kilkudziesięciu zdjęć Marka Wielgo stanowi kolejny przejaw działalności wystawienniczej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Na prezentację jego dorobku artystycznego składają się fotografie nie ograniczające się do jednej tematyki. Wśród fotograficznych przedmiotówzainteresowań bohatera przedsięwzięcia można m.in. wyróżnić portret i uwiecznianie krajobrazów miejskich.
Przypomnijmy, że Marek Wielgo chętnie korzysta z obróbki cyfrowej wykonywanych zdjęć starając się im nadać bardziej plastyczny wyraz. O faktach tych dowiedzieli się m.in. goście piątkowego, 15 czerwca, wernisażu, którzy jako pierwsi obejrzeli ekspozycję artystycznych dokonań Marka Wielgo. Wszystkie zainteresowane osoby mogą odwiedzać wystawę, stanowiącą przekrój twórczości mińszczanina, od wtorku do piątku w godzinach 9.00-17.00 i w niedzielę w godzinach 12.00-16.00. Ekspozycja dostępna jest do oglądania w Muzeum Ziemi Mińskiej, jej organizatorem jest TPMM.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

***

Monotematyczności mówi nie!

Ekspozycja prac fotograficznych Marka Wielgo stanowi kolejną propozycję wystawienniczą skierowaną do miłośników kultury przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Marek Wielgo jest mińszczaninem z urodzenia i zamieszkania. Fotografią, która jest jego wielką pasją zajmuje się od ponad 15 lat. Stara się nie ograniczać do jednej tematyki, ale szczególnie interesuje go portret oraz fotografia krajobrazu miejskiego. Swoje zdjęcia często poddaje obróbce cyfrowej starając się nadać im bardziej plastyczny wyraz. Wśród słynnych fotografów, stanowiących dla niego niedościgniony wzór, wyróżnia Henri Cartier-Bressona, Terry'ego Richardsona czy Bruce'a Gildena.
Wystawę dotychczasowych dokonań twórczych Marka Wielgo będzie można oglądać od 16 czerwca do 15 lipca bieżącego roku w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej znajdującej się przy ulicy Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim od wtorku do piątku w godzinach 9.00-17.00 i w niedziele w godzinach 12.00-16.00. Serdecznie zapraszamy również na wernisaż ekspozycji, który odbędzie się w piątek, 15 czerwca. Jego początek zaplanowano na godzinę 18.00.

***

Historycy do piór

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego informuje, że trwa nabór materiałów celem zamieszczenia ich na łamach "Rocznika Mińskomazowieckiego" zeszyt 20, który ukaże się jesienią bieżącego roku. Wszystkie osoby zainteresowane przekazaniem artykułu/ów proszone są o dostarczanie swoich publikacji do dnia 2 września 2012 roku drogą elektroniczną (tpmmaz@gmail.com) listowną (TPMM, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki) lub bezpośrednio na ręce działaczy TPMM (np. w czasie dyżuru członków zarządu TPMM - wtorki, godz. 17.00-19.00).
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego informuje jednocześnie, że rozpoczyna nabór osób zainteresowanych sporządzeniem not biograficznych i informacyjnych, które zostaną zamieszczone w publikacji zatytułowanej "Patroni mińskich ulic, placów i rond" (tytuł roboczy). Książka ta zostanie wydana jesienią 2013 roku. Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu proszone są o kontakt elektroniczny (tpmmaz@gmail.com), listowny (TPMM, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki), telefoniczny (512 517 774) lub bezpośredni z przedstawicielami zarządu TPMM (np. w czasie dyżuru członków zarządu TPMM- wtorki, godz. 17.00-19.00).
Bliższe informacje o obu przedsięwzięciach, tel. 512 517 774.

***

Laura TPMM

Ostatnia środa maja 2012 roku okazała się być bardzo ważną datą w dziejach Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W godzinach popołudniowych tego dnia przedstawiciele TPMM odebrali prestiżową nagrodę powiatu mińskiego Laura 2011. To nobilitujące wyróżnienia przyznano Towarzystwu jako podmiotowi zbiorowemu w kategorii kultura i sztuka. Warto podkreślić, że TPMM było również nominowane do nagrody w kategoriach kultura i sztuka (statuetkę otrzymał ostatecznie członek TPMM Jan Zbigniew Piątkowski) i działalność społeczna na rzecz wspólnoty powiatowej. Warto podkreślić, że Laurę 2011 w kategorii sport otrzymał Rafał Jackiewicz. Znany polski pięściarz był nominowany przez TPMM. (fot.powiatminski.pl)

***

Szczęśliwa siódemka TPMM

Trzydziestu dwóch członków Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego wzięło udział w sobotnim, 19 maja, Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym TPMM mającym miejsce w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Najważniejszy efekt trzygodzinnych obrad przedstawicieli stowarzyszenia stanowił wybór nowych władz organizacji. W skład zarządu Towarzystwa weszli tym razem Tomasz Adamczak - prezes, Alicja Gontarek i Piotr Wojdyga- wiceprezesi, Piotr Nowicki - skarbnik, Joanna Wilczak - sekretarz, Elżbieta Rozparzyńska i Damian Sitkiewicz - członkowie zarządu. Nową komisję rewizyjną TPMM utworzyli Marek Nowicki - przewodniczący oraz Elżbieta Kowalik - Wirowska i Krzysztof Zgutka pełniący funkcję członków komisji.
Sobotnie posiedzenie przyniosło ze sobą dyskusję nad najbliższymi przejawami działalności stowarzyszenia. W związku z tym na plan pierwszy wysunęło się zorganizowanie objazdu krajoznawczo-turystycznego i opublikowanie unikatowego studium urbanistycznego pióra Alicji Lutostańskiej poświęconego najdawniejszym dziejom Mińska Mazowieckiego. Prawdziwą okrasę tej pozycji książkowej będą stanowić fotografie, które praktycznie po raz pierwszy zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu czytelników.

***

W krainie języka jidysz

Warsztaty języka jidysz poprowadzone przez Alicję Gontarek stanowiły ostatnią majową propozycję Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego związaną z obchodami 50-lecia założenia TPMM. W przedsięwzięciu mającym miejsce w piątek, 18 maja, w Domu Pracy Twórczej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim wzięło udział ponad dwadzieścia osób. Mogły one obejrzeć interesujący pokaz zdjęć zamieszczonych w Księdze Pamięci Mińskich Żydów, która została wydana w Izraelu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Następnie Alicja Gontarek omówiła historię i podstawy języka, po czym rozpoczęła się kulminacyjna część spotkania. W jej trakcie zainteresowane osoby lepiły z plasteliny swoje imiona, do zapisu których posłużyły litery z alfabetu jidysz. Ponadto nie zabrakło ćwiczeń z tłumaczenia prostych tekstów oraz odczytania fragmentów Księgi przez Alicję Gontarek.

***

Przez trzy powiaty

Bardzo interesująco zapowiada się tradycyjny objazd historyczno-turystyczny przygotowywany przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Całodniowa wycieczka autobusowa, która odbędzie się w sobotę, 23 czerwca, przemknie przez tereny znajdujące się na terytorium trzech powiatów: mińskiego, wołomińskiego i otwockiego. Uczestnicy wyprawy odwiedzą m.in. kościół parafialny w Dębem Wielkim, zespół pałacowo–parkowy położony w miejscowości Krubki Górki, teatr w Michałowie, atrakcje znajdujące się w Okuniewie, Sulejówku, Halinowie i Wiązownej. Całość ekspedycji zamknie ognisko, które odbędzie się na terenie ośrodka Ekwos w Grębiszewie. Koszt uczestnictwa w objeździe wynosi 30 zł. Zapisy do udziału w wycieczce przyjmowane są drogą elektroniczną (tpmmaz@gmail.com), telefoniczną (512 517 774) lub osobiście w sklepie "Sandra", znajdującym się przy ulicy 11 Listopada w Mińsku Mazowieckim. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z historyczno-turystycznej propozycji.

***