Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w listopadzie 2012 roku

W rocznicę wysiedleń

Kilkanaście osób uczestniczyło w kolejnym, listopadowym, przedsięwzięciu zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W czwartkowe popołudnie, 22 XI, miłośnicy historii mogli wysłuchać wykładu pracownika naukowego siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dr Beaty Kozaczyńskiej. Przedmiot jej prelekcji stanowiły tragiczne losy Polaków, wysiedlanych w 1942 i 1943 roku z Zamojszczyzny. W czasie spotkania, odbywającego się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przybliżyła ona przyczyny, przebieg i skutki jednego z najdramatyczniejszych wydarzeń mających miejsce na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przedstawiając je Beata Kozaczyńska duży nacisk położyła na losy najmłodszych ofiar realizacji postanowienia władz niemieckich. Odebrane rodzicom dzieci były przewożone do Rzeszy Niemieckiej i obozów koncentracyjnych w Auschwitz i na Majdanku. Szczęście w nieszczęściu miały te z nich, które zostały przewiezione na teren dystryktu warszawskiego i trafiły pod opiekę miejscowych Polaków. "Czasami gotowość Polaków do opiekowania się dziećmi nie wynikała z potrzeby serca, ale choćby z chęci posiadania dzieci lub chwalenia się nimi przed znajomymi. Dochodziło do aktów kidnaperstwa" - podkreślała prelegentka. W swoim wywodzie przybliżyła ona ponadto losy mieszkańców Zamojszczyzny, którzy zostali przesiedleni na teren powiatu mińskomazowieckiego. Na nowym dla nich obszarze doświadczyli oni zarówno bezinteresownie niesionej pomocy, jak i przykładów funkcjonowania polskiego "piekiełka". Warto podkreślić, że wykład Beaty Kozaczyńskiej odbył się kilka dni przed 70 rocznicą początku masowych wysiedleń Polaków z omawianego obszaru. Zgromadzeni słuchacze mogli uzmysłowić sobie ogrom cierpień rodaków nie tylko wsłuchując się w słowa wykładu referentki, ale i oglądając doskonale przygotowaną przez nią prezentację multimedialną. Dodatkowo zaprezentowała ona książkę pt. "Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny" będącą owocem jej dotychczasowych badań naukowych poświęconych wysiedleniom Polaków.
Jeden z egzemplarzy tej naukowej publikacji jest nagrodą w konkursie organizowanym przez TPMM. Aby go otrzymać wystarczy odpowiedzieć na pytanie: "jak nazywał się mieszkaniec Mrozów, przewodniczący agendy terenowej Rady Głównej Opiekuńczej w Mrozach, który był szczególnie zaangażowany w ratowanie dzieci przybyłych z Zamojszczyzny?" i mieć szczęście w losowaniu. Na odpowiedzi czekamy do północy 10 grudnia, prosimy je przesyłać na adres mailowy Towarzystwa (tpmmaz@gmail.com). Wszystkie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi mogą również liczyć na otrzymanie sympatycznych nagród pocieszenia.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z WYKŁADU

***

Stalingradzkie popołudnie

Kilkanaście osób uczestniczyło we wtorkowym, 6 listopada, przedsięwzięciu historycznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Tym razem miłośnicy "nauczycielki życia" mogli skorzystać z możliwości wysłuchania wykładu przygotowanego przez Artura Wróblewskiego. Referat jego autorstwa poświęcony był zmaganiom wojennym mającym miejsce pod Stalingradem. W bitwie tej, która stanowiła jeden z punktów zwrotnych drugiej wojny światowej starły się ze sobą siły niemieckie i radzieckie. Ostateczne zwycięstwo odniesione przez żołnierzy ZSRR pozwoliło temu państwu na dobre otrząsnąć się po wcześniej poniesionych klęskach i przystąpić do odrabiania strat. Prelekcja Artura Wróblewskiego odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z WYKŁADU

***

O dzieciach Zamojszczyzny

Późne czwartkowe popołudnie, 22 listopada, stanowi termin kolejnego interesującego wydarzenia historycznego przygotowywanego przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem spotkania, które odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim będą losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego. Informacjami dotyczącymi tej problematyki podzieli się z uczestnikami przedsięwzięcia dr Beata Kozaczyńska, autorka książki pt. "Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942 – 1945". Początek spotkania nastąpi o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy !!! WIĘCEJ ...

***

W słońcu i na wietrze

Aktor Stanisław Górka, reprezentanci władz samorządowych, dyrektorzy szkół z powiatu mińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i sami członkowie Towarzystwa wzięli udział w XI Społecznej Kweście na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Celem tegorocznego przedsięwzięcia, mającego miejsce w czwartek 1 listopada na cmentarzu parafialnym i komunalnym w Mińsku Mazowieckim, było zebranie pieniędzy, dzięki którym zostanie odnowiony przepiękny pomnik nagrobny członków rodziny Ostaszewskich. Ośmiogodzinna zbiórka środków finansowych przyniosła wymierny efekt w postaci zebrania kwoty 13 371, 34 złotych. Warto podkreślić, że każda osoba wrzucająca monety lub banknoty do kwestarskich puszek otrzymywała folder prezentujący zdjęcia lotnicze nekropolii, wykonane przez 2 Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Mińska Mazowieckiego. W jego treści można również znaleźć informacje o ubiegłorocznych rezultatach kwesty i bieżącym wydatkowaniu środków pieniężnych. Przypomnijmy, że ich zaangażowanie pozwoliło na odrestaurowanie nagrobków pierwszego powojennego starosty powiatu mińskiego Juliana Grobelnego i Aleksandra Edwarda Skrzyszowskiego. Odnowienie pierwszego z wymienionych obiektów było przede wszystkim możliwe, dzięki współfinansowaniu tego zadania ze środków pozyskanych przez TPMM z Powiatu Mińskiego. Organizatorzy społecznej kwesty serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio w czwartkowe przedsięwzięcie, przebiegające w zmiennych warunkach atmosferycznych. Osobom przekazującym pieniądze i kwestarzom należą się zasłużone słowa uznania.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z KWESTY

***

O obrońcach i zdobywcach (oczywiście niedoszłych zdobywcach) Stalingradu

Tocząca się w latach 1942-1943 bitwa pod Stalingradem będzie przedmiotem wtorkowego, 6 listopada, wykładu Artura Wróblewskiego. W czasie prelekcji skrupulatnie nakreśli on przyczyny, przebieg i skutki jednej z najważniejszych bitew drugiej wojny światowej. Spotkanie z historią odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Początek przedsięwzięcia, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, rozpocznie się o godzinie 18.30.
Serdecznie zapraszamy !!!

***

Gimnazjalni eksperci historii

Organizowanie konkursów dotyczących przeszłości Mińska Mazowieckiego stanowi jeden z ważnych elementów bieżącej działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Ważnym elementem związanym z tym obszarem funkcjonowania TPMM są cieszące się dużą popularnością zmagania adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych. Tegoroczny finał rywalizacji przeznaczonej właśnie dla nich nastąpił w środę 31 października. W Gimnazjalnym Konkursie Historycznym zatytułowanym "Z dziejów Mińska Mazowieckiego" wzięli udział przedstawiciele trzech miejskich gimnazjów, którzy winny byli pokonać etap pisemny i ustny przedsięwzięcia. Z zadania tego najlepiej wywiązali się reprezentanci Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II, drugie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. generała Władysława Andersa, trzecie członkowie braci szkolnej z Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Warto podkreślić, że finał rywalizacji miał miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Organizacja i przeprowadzenie historycznego wydarzenia było możliwe, dzięki współfinansowaniu go ze środków przyznanych TPMM przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z TURNIEJU SZKÓŁ

***