Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w marcu 2012 roku

Historycy do piór !!!
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego informuje, że trwa nabór materiałów celem zamieszczenia ich na łamach "Rocznika Mińskomazowieckiego" zeszyt 20, który ukaże się jesienią bieżącego roku. Wszystkie osoby zainteresowane przekazaniem artykułu/ów proszone są o dostarczanie swoich publikacji do dnia 2 września 2012 roku drogą elektroniczną (tpmmaz@gmail.com) listowną (TPMM, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki) lub bezpośrednio na ręce działaczy TPMM (np. w czasie dyżuru członków zarządu TPMM : wtorki, godz. 17.00-19.00).
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego informuje jednocześnie, że rozpoczyna nabór osób zainteresowanych sporządzeniem not biograficznych i informacyjnych, które zostaną zamieszczone w publikacji zatytułowanej "Patroni mińskich ulic, placów i rond" (tytuł roboczy). Książka ta zostanie wydana jesienią 2013 roku. Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu proszone są o kontakt elektroniczny (tpmmaz@gmail.com), listowny (TPMM, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki), telefoniczny (512 517 774) lub bezpośredni z przedstawicielami zarządu TPMM ((np. w czasie dyżuru członków zarządu TPMM : wtorki, godz. 17.00-19.00).
Bliższe informacje o obu przedsięwzięciach, tel. 512 517 774.

***

Sobotni powiew historii
Odnowienie pomnika nagrobnego Aleksandra Edmunda Skrzyszowskiego jest kolejnym istotnym osiągnięciem w dziedzinie ratowania świadectw przeszłości Mińska Mazowieckiego. Ów historyczny obiekt został odrestaurowany dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Środki finansowe na przeprowadzenie stosownych prac Towarzystwo pozyskało w ramach corocznie organizowanych na mińskim cmentarzu parafialnym Społecznych Kwest Cmentarnych na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Przywrócenie świetności pomnikowi stanowi zasługę Grzegorza Świerczyńskiego i jego współpracowników, którzy tworzą pracownię konserwatorską mającą swoją siedzibę w Piasecznie. Słowa uznania należą się również mińskiemu przedsiębiorstwu Mazowieckie Mosty oraz grabarzom z miasta nad Srebrną wspólnie wspierającym wykonanie niezbędnej podmurówki. Warto podkreślić, że prace przygotowujące zamontowanie zabytku przyniosły ze sobą nieoczekiwany efekt w postaci wydobycia z ziemi znakomicie zachowanej dziewiętnastowiecznej płyty nagrobnej Józefa Pajewskiego. Po odpowiednich zabiegach konserwatorskich zostanie ona również wyeksponowana na terenie mińskiej nekropolii. Pomnik nagrobny Aleksandra Edmunda Skrzyszowskiego znajduje się przy głównej alei mińskiego cmentarza parafialnego.

***