Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w sierpniu 2012 roku

Historia po wakacjach

Prelekcja Damiana Sitkiewicza zatytułowana "Zupa i ciepły kożuch. Mińskie agendy Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1939-1944" stanowi interesującą propozycję przygotowaną w obliczu rozpoczynającego się roku szkolnego 2012/2013 przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, jego początek zaplanowano na godzinę 18.30. Serdecznie zapraszamy!

***

Nie zapomnieli o sierpniowej Zagładzie

Siedemdziesiąta rocznica likwidacji mińskomazowieckiego getta żydowskiego stała się powodem do organizacji okolicznościowych uroczystości, które zostały przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Przedsięwzięcie, upamiętniające tragiczny los mieszkańców Mińska Mazowieckiego narodowości żydowskiej objął honorowym patronatem burmistrz miasta Marcin Jakubowski.
Tegoroczne obchody jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach miasta nad Srebrną zostały zrealizowane w trzech częściach. Pierwszą z nich stanowił wykład Alicji Gontarek dotyczący losów mińskich Żydów w latach 1939-1945. Prelekcji mającej miejsce w poniedziałkowe popołudnie 13 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wysłuchało grono prawie pięćdziesięciu osób. Poza wygłoszonym referatem półtoragodzinne spotkanie z historią przyniosło ze sobą sesję pytań kierowanych pod adresem prelegentki. Warto podkreślić, że wystąpienie Alicji Gontarek stanowiło bardzo dobre wprowadzenie do kolejnych etapów uroczystości. Tydzień później przedstawiciele TPMM zaprosili wszystkie zainteresowane osoby do obejrzenia filmu dokumentalnego "Po-lin. Okruchy pamięci", który został wyświetlony w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Chronologicznie druga dziejach miasta projekcja tego obrazu wyreżyserowanego przez Jolantę Dylewską spotkała się z dość dużym odzewem ze strony mińszczan. W seansie odbywającym się na świeżym powietrzu wzięło udział około trzydziestu osób. Uhonorowany licznymi nagrodami film przybliżył widzom realia życia codziennego polskich Żydów w okresie międzywojennym.


więcej filmów...

Kulminacyjna część obchodów siedemdziesiątej rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim nastąpiła w upalny wtorek 21 sierpnia 2012 roku. Zainaugurowało ją odsłonięcie po renowacji pomnika nagrobnego pierwszego powojennego starosty powiatu mińskiego Juliana Grobelnego. W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicestarosta powiatu mińskiego Krzysztof Płochocki, radny rady powiatu mińskiego Janusz Wróblewski, radny rady miasta Mińsk Mazowiecki Kazimierz Markowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim Teresa Sęktas Chanke, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Mińsku Mazowieckim Teresa Wargocka oraz pani Jadwiga Mizikowska-Barbulant, która w znakomitej mierze przyczyniła się do ufundowania pomnika. Odnowienie obiektu było możliwe, dzięki zaangażowaniu środków finansowych przyznanych TPMM przez Powiat Miński w ramach konkursu ogłoszonego dla organizacji pozarządowych i środków własnych Towarzystwa. Ważną rolę w przedsięwzięciu odegrali również mińscy harcerze zaciągając honorową wartę przy pomniku jednego z twórców Rady Pomocy Żydom "Żegoty".
Po odsłonięciu odrestaurowanego obiektu większość świadków tego wydarzenia przeniosła się w pobliże pomnika znajdującego się przy ulicy Nadrzecznej, który upamiętnia likwidację mińskomazowieckich Żydów. To właśnie w tym miejscu nastąpiła kulminacja wtorkowych uroczystości. W jej trakcie nie zabrakło okolicznościowego referatu przygotowanego i wygłoszonego przez Alicję Gontarek, wystąpienia burmistrza miasta Marcina Jakubowskiego, ekumenicznej modlitwy i składania wiązanek kwiatów. W upamiętnieniu zamordowanych w bestialski sposób Żydów wzięli udział reprezentant posła na sejm RP Czesława Mroczka, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy powiatowych i miejskich samorządowych jednostek organizacyjnych, członkowie organizacji pozarządowych i niezawodni harcerze. W licznym gronie osób uczestniczących w tej części obchodów nie zabrakło też przybyłych z różnych miast świata, Europy i Polski członków społeczności żydowskiej. Wśród nich była m.in. pani Dina, naoczny świadek zagłady mińskich Żydów. Po zakończeniu tego etapu obchodów biorące w nich udział osoby wspólnie przeszły na ulicę Kolejową tworząc w ten sposób pierwszy w historii "Marsz Pamięci Mińskich Żydów". W przemarszu uczestniczyło około stu osób w skupieniu przemierzających trasę wytyczoną ulicami Nadrzeczną, Mireckiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Placem Dworcowym i Kolejową. Po jego zakończeniu, tuż przy peronie dworcowym numer jeden, pozostawiono zapalone lampki przypominające o smutnym wydźwięku tego miejsca. To właśnie z niego wyruszył transport z mińskimi Żydami, którego stację docelową stanowił obóz zagłady w Treblince. Dodajmy na zakończenie, że w ramach tegorocznych obchodów TPMM pokusiło się również o wydanie okolicznościowej jednodniówki uświadamiającej czytelnikom dramat mińskich Żydów w latach okupacji niemieckiej. Wydawnictwo przygotowane przez Alicję Gontarek i Joannę Wilczak spotkało się z pozytywną reakcją odbiorców. Można je otrzymać w czasie dyżurów pełnionych we wtorki przez członków zarządu TPMM.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ ZDJĘCIOWY ORAZ FILMOWY

***

Sierpniowa potyczka internetowa
Niezawodny w działaniu radioodbiornik stanowi pierwszą nagrodę w sierpniowym konkursie internetowym przygotowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Aby otrzymać to trofeum należy:
- odgadnąć, gdzie w Mińsku Mazowieckim znajduje się kamienica, której zdjęcie podwórza zamieszczamy poniżej,

- prawidłową odpowiedź - pełen adres kamienicy np. ul. Kościuszki 75 - przesłać na adres elektroniczny (tpmmaz@gmail.com) do 27 sierpnia,
- mieć szczęście w losowaniu.
Dodatkowo wśród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia. Każda z osób biorących udział w zmaganiach otrzyma ponadto bardzo drobny upominek. Zapraszamy do udziału w zabawie-czekamy na Państwa propozycje odpowiedzi.

***

Dotykając Podlasia

Proces przygotowywania drugiego tegorocznego objazdu historyczno-turystycznego staje się niezaprzeczalnym faktem. Tym razem uczestnicy eskapady organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego skierują się ku wschodnim i północnym, bliższym i dalszym okolicom Mińska Mazowieckiego. Zgodnie z zamierzeniami głównymi przystankami wycieczki będą miejscowości Mrozy, Kałuszyn, Węgrów, Liw, Grębków i Sucha. Po drodze autobus zatrzyma się jeszcze m.in. w Janowie i Sinołęce. Całość całodniowego przedsięwzięcia odbędzie się w sobotę, 1 września.

Wyjazd autobusu z uczestnikami objazdu zaplanowano na godzinę 8.00 z placu znajdującego się przed Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim. Koszt udziału w wyprawie wynosi 35 zł (w tym bilety wstępu). Zapisy są przyjmowane drogą elektroniczną (tpmmaz@gmail.com), telefoniczną (512 517 774) lub w sklepie "Sandra" znajdującym się przy ul. 11 Listopada w Mińsku Mazowieckim. Serdecznie zapraszamy do udziału w krajoznawczym przedsięwzięciu. Do zobaczenia na wycieczkowym szlaku!

***

Pamięci "starszych braci"

Przypadająca w bieżącym roku 70 rocznica likwidacji getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim stanowi powód do zorganizowania okolicznościowych uroczystości przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski. Zapraszamy do udziału w obchodach, ich szczegółowy harmonogram znajduje się na zamieszczonym poniżej plakacie.

***