Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w styczniu 2012 roku

Pogotowie archiwalne TPMM
Jednym z najważniejszych obszarów działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego jest gromadzenie wszelkich materiałów (dokumentów, fotografii, przedmiotów) dotyczących historii miasta Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego. W związku z tym uprzejmie informujemy o możliwości nieodpłatnego przekazywania na rzecz TPMM wszelkich materiałów dotyczących życia miasta i powiatu. Zostaną one wykorzystane w czasie badań nad przeszłością miasta, zaprezentowane na wystawach lub wykorzystane w publikacjach TPMM (w tym wypadku pojawi się stosowna informacją o osobie, która przekazała daną rzecz). Wszelkie materiały (książki, dokumenty, fotografie itd.) jesteśmy w stanie odebrać osobiście. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego jest ponadto zainteresowane możliwością wykonania reprodukcji posiadanych przez Państwa materiałów dotyczących każdego aspektu życia miasta i powiatu. Po wykonaniu skanu lub fotokopii materiału reprodukcja zostanie włączona do zbioru archiwaliów TPMM. Mamy nadzieję, że dzięki Państwu wiedza o historii Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego będzie ulegać dalszemu poszerzaniu z pożytkiem dla obecnych i przyszłych pokoleń mińszczan.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia można uzyskać pod nr tel. 512-517-774.

***

Książkowy duet
Grudzień ubiegłego i styczeń bieżącego roku przyniosły ze sobą pojawienie się na mińskim rynku wydawniczym kolejnych publikacji poświęconych historii Mińska Mazowieckiego i okalającego go powiatu. Na miłośników poznawania dziejów czekają m.in. dwie pozycje przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
Staraniem TPMM światło dzienne ujrzały "Rocznik Mińskomazowiecki" zeszyt 19 i broszura "Dziesięć lat Społecznych Kwest na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków". Pierwsze z wymienionych wydawnictw tym razem zawiera aż 566 stron, na łamach których zostało zamieszczonych 36 materiałów związanych z lokalną historią. Wśród nich zwracają uwagę trzy solidne dysertacje naukowe autorstwa Macieja Bartnickiego, Anny Głuchowskiej i Łukasza Kielaka. Ich wspólnym mianownikiem są dzieje miasta nad Srebrną w okresie powojennym. Artykuł Macieja Bartnickiego traktuje o dziejach Mińska Mazowieckiego w latach 1944-1948, Anna Głuchowska przybliża historię Fabryki Urządzeń Dźwigowych w latach 1945-1960, zaś Łukasz Kielak omawia niuanse polityki społeczno-gospodarczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mińsku Mazowieckim w latach 1956-1970. Uwagę czytelników "Rocznika..." powinno również przykuć rzetelne tłumaczenie wypisu z 1468 roku z Księgi Ziemi Czerskiej dotyczącego potwierdzenia aktu lokacji Mińska z 1421 roku, którego dokonał doktorant filologii klasycznej Konrad Kokoszkiewicz. Dziewiętnaste wydanie najważniejszej, ciągłej, mińskiej publikacji historycznej zawiera także rozbudowany dział biograficzny oraz część varia okraszoną tekstem poświęconym losom cerkwi prawosławnej znajdującej się przed wojną w Mińsku Mazowieckim. Pomimo, że w "Roczniku..." nie zabrakło błędów edytorskich z całą pewnością można uznać go za bardzo istotny, ubiegłoroczny, wkład przybliżający dzieje miasta i powiatu.
Drugie z wydawnictw TPMM czyli broszura opublikowana z okazji dziesięciolecia kwest cmentarnych organizowanych przez to zasłużone dla miasta stowarzyszenie jest podsumowaniem tego przedsięwzięcia. Na stronach tej książeczki nie tylko umieszczono informacje o dotychczasowych zbiórkach pieniędzy, ale i zilustrowano je świetnymi zdjęciami wykonanymi przez Michała Rogalę, Michała Culka i Piotra Nowickiego. Dodatkową atrakcją "Dziesięciu lat..." są zamieszczone w niej wypowiedzi znanych osób podkreślających sens organizowania kwest oraz archiwalne materiały prasowe poświęcone temu zagadnieniu.
Dla wszystkich miłośników historii przygotowaliśmy mini konkurs w ramach, którego można otrzymać jeden z pięciu egzemplarzy "Rocznika Mińskomazowieckiego" zeszyt 19 przeznaczonego na nagrody dla osób odwiedzających stronę internetową Towarzystwa. Aby otrzymać to cenne trofeum wystarczy odpowiedzieć na pytanie: którą rocznicę założenia będzie obchodziło w tym roku TPMM. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres elektroniczny TPMM: tpmmaz@gmail.com. Czekamy na nie do 17 lutego bieżącego roku.

***

Styczniowa gloria victis
Nie zabrakło przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w czasie tegorocznych obchodów 149 rocznicy wybuchu powstania styczniowego mających miejsce na terenie Mińska Mazowieckiego. W bieżącym roku stosowne uroczystości odbyły się dwukrotnie. Pierwszy akord upamiętnienia bohaterów, którzy "poszli w bój bez broni" zaplanowano na czwartek 12 stycznia. W tym patriotycznym przedsięwzięciu, odbywającym się na terenie Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim, wziął udział poczet wiązankowy TPMM. Okolicznościową wiązankę kwiatów złożyli tym razem Hanna Żelazowska i Wojciech Bednarczyk. Po dokonaniu tego aktu uczestniczyli oni w uroczystej akademii przygotowanej przez gimnazjalistów.
W przedostatnią niedzielę stycznia, 22 I, odbyły się drugie mińskie obchody 149 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, których współorganizatorem było Towarzystwo. Uroczystości te mające miejsce przy kwaterach żołnierskich znajdujących się na mińskim cmentarzu parafialnym uświetnił swoją obecnością poczet sztandarowy TPMM (Paulina Szyjanowicz, Wojciech Bednarczyk i Krzysztof Zgutka) oraz wiązankowy (Barbara Sosnowska-Dzienio, Hanna Żelazowska i Piotr Nowicki). Dodatkowo prezes TPMM, Tomasz Adamczak, wygłosił okolicznościową przemowę, w czasie której podkreślił bohaterstwo polskich powstańców.


Fot.Janusz Piskowski

***