Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w lipcu 2013 roku

Historia z TPMM

Wysłuchanie dwóch interesujących prelekcji umożliwili w czerwcu miłośnikom "nauczycielki życia" działacze Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Chronologicznie pierwszą z nich wygłosił Damian Sitkiewicz, który poświęcił swoje wystąpienie postaci drugiego powojennego starosty powiatu mińskiego, Juliana Grobelnego. W czasie wykładu referent szczegółowo przybliżył postać przewodniczącego Rady Pomocy Żydom "Żegoty". Zgodnie z najnowszymi badaniami prowadzonymi przez mińskiego historyka ciemną kartę w życiorysie powiatowego włodarza stanowi jego krótka powojenna działalność. Podejmowane przez niego wówczas decyzje spowodowały ograbienie co najmniej kilku lokalnych dworów. Warto podkreślić, że lokalne środowisko historyków wskazuje na pilną konieczność prowadzenia dalszych studiów dotyczących osoby Juliana Grobelnego. Drugi referat wygłoszony pod egidą TPMM zaprezentował Artur Wróblewski, który przypomniał zebranym słuchaczom jedną z największych bitew drugiej wojny światowej. Omówione przez niego walki na Łuku Kurskim stanowiły prawdziwy przełom w działaniach militarnych na froncie wschodnim. Ostatecznie zadecydowały one o utraceniu strategicznej inicjatywy przez wojska niemieckie. Odtąd pozostało im tylko cofanie się do wrót Berlina. Fakty te stanowiły jeden z elementów środowego, 26 czerwca, wykładu, w którego treści nie zabrakło również skrupulatnej informacji o uzbrojeniu używanym przez niemieckich i radzieckich żołnierzy w czasie bitwy kurskiej. Zainteresowane osoby pozyskały również wiedzę o najważniejszych dowódcach sił obu stron bezpośrednio zaangażowanych w toczone walki oraz przyjętej przez nich strategii. Oba wykłady odbywające się w gościnnych progach sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim zakończyły się ożywioną dyskusją dotyczącą prezentowanych zagadnień i postulatami organizowania kolejnych podobnych przedsięwzięć.

***