Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w styczniu 2013 roku

Historycy do piór !!!

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego informuje, że trwa nabór materiałów celem zamieszczenia ich na łamach "Rocznika Mińskomazowieckiego" zeszyt 21. Ukaże się on późną jesienią bieżącego roku. Wszystkie osoby zainteresowane przekazaniem artykułu/ów proszone są o dostarczanie swoich publikacji do dnia 15 września 2013 roku drogą elektroniczną (tpmmaz@gmail.com), listowną (TPMM, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki) lub bezpośrednio na ręce działaczy TPMM (np. w czasie dyżuru członków zarządu TPMM : wtorki, godz. 17.00-19.00). Artykuły dostarczone po tym terminie będą zamieszczone w "Roczniku Mińskomazowieckim", który ujrzy światło dzienne w 2014 roku.

***