Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w kwietniu 2014 roku

Święta, święta i... po(dziękowania)

Bożonarodzeniowy i wielkanocny czas stanowią przyjemny okres napływania na adresy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego okolicznościowych życzeń. W bieżącym roku z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymaliśmy pełne dobrych słów życzenia od: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Czesława Mroczka, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Pawłowicz, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Dariusza Kulmy, Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego Janusza Piechoskiego oraz pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim Sławomira Domańskiego, Dyrektora Tomasza Ciechańskiego i pracowników Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim Anny Zalewskiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Dyrekcji, Pracowników i Uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, Dyrektora Roberta Smugi i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim Justyny Juszczak, Dyrektora Tomasza Paudyny i pracowników Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Komendanta 7-19 Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim Urszuli Ozgi oraz jej współpracowników i uczestników oraz "Sawy" Renaty Płotczyk.
Wszystkim nadawcom ciepłych słów serdecznie dziękujemy!!!

***

Na pamiątkę insurekcji

Wykład Artura Wróblewskiego pt. "Powstanie kościuszkowskie. Koniec i początek" zainaugurował tegoroczny sezon prelekcji, których organizatorem od wielu lat jest Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Nietrudno się domyśleć, że w czasie swojego wystąpienia mińskomazowiecki historyk przedstawił przyczyny, przebieg i skutki osiemnastowiecznego zrywu narodowowyzwoleńczego Polaków. Kilkunastoosobowe grono słuchaczy otrzymało również solidną porcję wiedzy dotyczącej najważniejszych polskich i rosyjskich postaci zaangażowanych bezpośrednio w ten konflikt. Co więcej referat Artura Wróblewskiego bardzo dobrze został zilustrowany okolicznościową prezentacją multimedialną. Organizatorzy wykładu, mającego miejsce 24 marca w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej i TPMM, dziękują Muzeum za bezpłatne udostępnienie sali i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Mińsku Mazowieckim za użyczenie projektora multimedialnego.

***