Z ARCHIWUM TPMM

czyli to co się wydarzyło w styczniu 2015 roku

Kolorowa podróż w czasie

Reprodukcje zdjęć pochodzących za albumu pt. "550 lat 1421-1971 Mińsk Mazowiecki. Mińsk Mazowiecki dawniej a dziś" przygotowanego przez pracowników Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych im. 1 Maja w Mińsku Mazowieckim stanowią przedmiot nowej wystawy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Zestawienie albumowe zawierające 57 fotografii zostało sporządzone przez członków Spółdzielni z okazji 550-lecia nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki. Rocznica ta przypadała w 1971 roku. Niestety nie znamy autora/autorów zdjęć ani innych osób zaangażowanych w powstanie albumu - jeśli czytacie Państwo te słowa prosimy o kontakt - tel. 512 517 774. Obecnie ta okolicznościowa, ale i unikatowa publikacja znajduje się w zasobie regionaliów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Pozycję tą przekazał MBP burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki w latach 1990-2008 Zbigniew Grzesiak. Całodobową wystawę można oglądać w gablotach nieczynnego kina "Œwiatowid". Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu ekspozycji dyrektor MBP Elżbiecie Sieradzińskiej oraz Michałowi Culkowi, Michałowi Rogali, Markowi Łodydze, Waldemarowi Piekarskiemu i Wojciechowi Bednarczykowi.
Uwaga: podpisy pod zdjęciami są identyczne (w treści) z tymi znajdującymi się w albumie.

***

Wydawnicza perełka historyczna

Ponad trzydzieści materiałów złożyło się na najnowszy tom "Rocznika Mińskomazowieckiego". Sztandarowa publikacja Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego po raz dwudziesty drugi w dziejach przynosi mnóstwo informacji dotyczących przeszłości Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego. Wśród autorów poszczególnych materiałów ponownie nie zabrakło znanych i cenionych lokalnych historyków, którzy postanowili podzielić się owocami swoich badań z szerokim spektrum czytelników. Podobnie jak ostatnie tomy wydawnictwa tak i ten został podzielony na kilka działów. Otwierają go złożone z dziewięciu materiałów "Studia i Artykuły" poświęcone między innymi najstarszym dziejom Mińska Mazowieckiego, Kuflewa i Kozłowa, działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim w latach 1944-1956 oraz trzydziestoleciu mińskiej parafii pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Niemniej ważne materiały, które znalazły swoje miejsce w tym dziale przybliżają historię folwarku w Ładzyniu i kościoła w Starogrodzie, okoliczności ufundowania sztandaru TPMM, a także przynoszą informacje o mińskomazowieckim oddziale Ogólnopolskiego Związku Robotniczego "Bund". Warto podkreślić, że bardzo bogato w dwudziestym drugim tomie "Rocznika" prezentuje się dział wspomnieniowy. Można w nim przeczytać refleksje spisane przez Stanisława Całkę, Ryszarda Rawskiego, Mirosława Lissowskiego, Józefa Orlińskiego, Czesława Cudnego i Alicję Lutostańską. Znakomita większość z nich dotyczy okresu okupacji niemieckiej ziem polskich w latach 1939-1945. Duże zainteresowanie czytelników wydawnictwa TPMM powinny też wzbudzić informacje zamieszczone w częściach "Materiały" i "Sylwetki". Pierwsza z nich obfituje w przedruki prasowych artykułów popełnionych w latach międzywojennych, zaś druga przybliża postacie Bronisława Wiącka i reprezentantów rodzin Jezierskich i Hryniewickich. Całość publikacji zamyka dział "Varia", którego lektura może przynieść w efekcie sporządzenie nalewki malinowej i herbacianej oraz wybranie się na wycieczkę szlakiem zorganizowanej w 1927 roku eskapady do Transboru. Na czytelniczy deser pozostawiam miłośnikom historii krytykę opublikowanego źródła w postaci raportów kontrwywiadowczych obwodu "Jamnik-Kamień" Armii Krajowej z kwietnia 1944 roku i materiały przybliżające działalność TPMM. Z ramienia tego stowarzyszenia osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie tomu byli Alicja Gontarek i Damian Sitkiewicz oraz wspierający ich Natalia Gromulska, Małgorzata Przybysz, Krystyna Boguc, Tomasz Adamczak i Piotr Nowicki. Przyjemna dla oka szata graficzna "Rocznika..." jest natomiast zasługą Krzysztofa Jankowskiego. Należy dodać, że ujrzenie światła dziennego przez tą publikację stało się możliwe dzięki dofinansowaniu jego wydania przez Miasto Mińsk Mazowiecki. Osoby zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem wydawnictwa zapraszamy po jego odbiór na dyżury członków zarządu Towarzystwa. Pełnione one są w budynku znajdującym się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 we wtorki w godzinach 17:00-19:00.

***