Krajoznawcza 50-tka
wycieczka jednodniowa
(03.09.2016r.)fot. Renata Adamczak i Bożena Simińska