Sprzątanie Cmentarza Żydowskiego
(17.04.2015r.)


fot. Roman Byczuk i Michał Culek