ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Towarzystwa

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów.
Walne Zgromadzenie rozwiązuje Towarzystwo, decyduje jednocześnie o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Towarzystwa. Uchwała o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Towarzystwa wymaga zatwierdzenia władzy rejestrującej.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2003 roku ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2005 roku
i 25 kwietnia 2009 roku