PUBLIKACJE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO


* Rocznik Mińskomazowiecki, tom 23, Mińsk Mazowiecki 2015
* Eryk Szubiński, Kuflew i Kozłów, a ich prawa miejskie, Mińsk Mazowiecki 2015
* Rocznik Mińskomazowiecki, tom 22, Mińsk Mazowiecki 2014
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 21, Mińsk Mazowiecki 2013.
* Damian Sitkiewicz, Julian Cegliński 1827-1910, Mińsk Mazowiecki 2013.
* Damian Sitkiewicz, Noc śmierci. Zbrodnia komunistyczna w Mińsku Mazowieckim 2-3 marca 1945 r., Mińsk Mazowiecki 2013.
* MATERIAŁY SESJI POPULARNONAUKOWEJ z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i 20. rocznicy PRL, Mińsk Mazowiecki 1964. - 81 s.
* KRONIKA DZIAŁALNOśCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 1961-1983, Mińsk Mazowiecki 1985 (oprac. Sadomska Leokadia). - 19 s.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 1, Mińsk Mazowiecki 1992-1993 (wszystkie dotychczasowe zeszyty pod red. Kuligowskiego Janusza i Szczypiorskiego Krzysztofa), - 56 s.; Roczniki zawierają artykuły upowszechniające historię, tradycję, kulturę oraz czasy współczesne miasta i powiatu mińskiego. Publikowane są również biogramy zasłużonych osób.
* CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, HISTORYIA PRAWDZIWA o tym jak król Zygmunt Waza wraz z królową Konstancja pamięć wiernego syna Rzeczypospolitej podkanclerza de Minsko Mińskiego w jego rodzinnym mieście uroczyście uczcili, Mińsk Mazowiecki [1993] - 20 s.
* KORDACZUK Sławomir, KULIGOWSKI Janusz, MIŃSK W POCZTÓWCE (katalog wystawy), Pałac w Mińsku Mazowieckim 28.05. - 11.06.1993 - 13 s. nlb.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 2, Mińsk Mazowiecki 1994 - 253 s.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 3, Mińsk Mazowiecki 1995-1996 - 271s.
* CHRÓśCIELEWSKI Tadeusz, Dwa opowiadania, Mińsk Mazowiecki, 1997 - 95 s. (Poeta generał Franciszek Dzierżykraj Morawski jego czyny, jego smutki i w Mińsku zenit twórczy, Generał Haller i pani gospodyni od pana Dolińskiego) - publikacja wydano z okazji 35 - lecia TPMM.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 4, cz. I i II, Mińsk Mazowiecki 1997-1998 - 395 s.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 5, Mińsk Mazowiecki 1999 - 194 s.
* SZCZYPIORSKI Krzysztof, WIZERUNEK, Mińsk Mazowiecki 1999, - 65 s.; Tomik poetycki - wiersze
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 6 (wydanie specjalne z okazji 80. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Mińsk Mazowiecki 2000 - 85 s.* SZCZYPIORSKI Krzysztof, SMUTNO MI, Mińsk Mazowiecki 2000 - 56 s.; Tomik poetycki - wiersze
* KULIGOWSKI Janusz, DZIENIO Mariusz , MIŃSK MAZOWIECKI na dawnej pocztówce, Mińsk Mazowiecki 2000 - 88 s.: fot.; Wydawnictwo albumowe prezentujący zbiór dawnych mińskich pocztówek.
* SZCZYPIORSKI Krzysztof, STOJĘ NAD SREBNą, Wybór wierszy ze wstępem W. Smaszcza, Mińsk Mazowiecki 2001 - 62 s.; Wydano z okazji 580 rocznicy lokacji miasta Mińska Maz.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 7, (wydanie specjalne z okazji 80. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Mińsk Mazowiecki 2001 - 168 s.; fot.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 8, 580. Lat miasta Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki 2001 - 306 s.
* MIŃSK MAZOWIECKI - POCZTÓWKI. Pierwsza edycja 8 pocztówek z widokami miasta Mińska Mazowieckiego wydanych z okazji 580 rocznicy lokacji miasta. Mińsk Maz. 2001.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 9, 50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, 40 lat TPMM. Mińsk Mazowiecki 2002 - 216 s.
* 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (1962-2002). Jednodniówka TPMM, Mińsk Mazowiecki, 10 czerwca 2002 r. - 11 s.: fot.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 10, znaczna część poświęcona dziejom Obwodu ZWZ/AK "Mewa-Jamnik-Kamień", dotąd niepublikowanych. Mińsk Mazowiecki 2003 - 218 s.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 11, Mińsk Mazowiecki 2003/2004 - 230 s.
* MIŃSK MAZOWIECKI - POCZTÓWKI. Dawny Mińsk Mazowiecki w grafice Marka Chabrowskiego. Edycja 10 pocztówek z okazji 60 rocznicy wyzwolenia miasta. Mińsk Mazowiecki 2004.
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 12, Mińsk Mazowiecki 2004
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 13, Mińsk Mazowiecki 2005
* 585 rocznica nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki. Jednodniówka TPMM, Mińsk Mazowiecki, maj 2006.
* Mińsk Mazowiecki na dawnej pocztówce. Edycja 8 pocztówek - reprintów, Mińsk Mazowiecki 2006.
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 14, Mińsk Mazowiecki 2006.
* Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego, zeszyt I. Obejmuje on miasto Mińsk Mazowiecki (cz. I), Kałuszyn, Dobre. Mińsk Mazowiecki 2006.
* Katalog wystawy poświęconej powstaniu listopadowemu, Mińsk Mazowiecki 2007.
* Komplet 8 pocztówek przedstawiających uroki powiatu mińskiego, Mińsk Mazowiecki 2007.
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 15, Mińsk Mazowiecki 2007.
* Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego, zeszyt II. Obejmuje miasto Mińsk Mazowiecki (cz. II), Dębe Wielkie, Latowicz, Stanisławów; Mińsk Mazowiecki 2007.
* Miniprzewodnik po mińskim cmentarzu żydowskim, Mińsk Mazowiecki 2008.
* Powiat miński na dawnej pocztówce. Edycja 8 pocztówek - reprintów, Mińsk Mazowiecki 2008.
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 16, Mińsk Mazowiecki 2008.
* Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego, zeszyt III. Przedstawia on tablice znajdujące się w kościele pw. NNMP oraz informacje o historii mińskiego cmentarza parafialnego, Mińsk Mazowiecki 2008.
* Jednodniówka wydana z okazji otwarcia wystawy "Dorobek kulturalny Mińska Mazowieckiego w latach 1989 - 2009".
* Druk ulotny wydany z okazji wycieczki "Śladami śmiałych projektów Józefa Piusa Dziekońskiego na ziemi mińskiej".
* Druk ulotny "Cztery historie" wydany z okazji 67 rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim - komplet 6 pocztówek wydanych z okazji VIII Społecznej Kwesty na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków Znajdujących się na Mińskim Cmentarzu Parafialnym.
* Pocztówka przybliżajšcš przeszłość i teraźniejszość Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
* Informator "Cmentarz parafialny w Mińsku Mazowieckim", red. Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz, Mińsk Mazowiecki 2009.
* "Mniejszości wyznaniowe na ziemi mińskiej. Prawosławni", Mińsk Mazowiecki 2009.
* Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 17, Mińsk Mazowiecki 2009
* "MIŃSK MAZOWIECKI I OKOLICE NA DAWNEJ FOTOGRAFII", wydanie drugie, Mińsk Mazowiecki 2010
* "KAPLICZKI I KRZYŻE NA TERENIE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI", Mińsk Mazowiecki 2010
* "MAREK NOJSZEWSKI. ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ", Mińsk Mazowiecki 2010
* "ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI" zeszyt 18, Mińsk Mazowiecki 2010
* "MIŃSK MAZOWIECKI. WCZORAJ I DZIŚ" - komplet 21 pocztówek, Mińsk Mazowiecki 2010
* STANISŁAW KAZIKOWSKI, "WSPOMNIENIA MIŃSKOMAZOWIECKIE", Mińsk Mazowiecki 2010
* "ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI" zeszyt 19, Mińsk Mazowiecki 2011
* "DZIESIĘĆ LAT SPOŁECZNYCH KWEST CMENTARNYCH NA RZECZ RATOWANIA ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW", Mińsk Mazowiecki 2011.
* JEDNODNIÓWKA PT. "I ZOSTAŁY TYLKO DREJDLE" wydana z okazji obchodów 70 rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim.
* ALICJA LUTOSTAŃSKA "MIŃSK MAZOWIECKI - JEDNO MIASTO? STUDIUM HISTORYCZNO-URBANISTYCZNE MIŃSKA MAZOWIECKIEGO I SENDOMIERZA", Mińsk Mazowiecki 2012.
* KOMPLET 21 POCZTÓWEK wydanych z okazji 590 rocznicy erygowania kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 2012.
* SERIA POCZTÓWEK przedstawiających Mińsk Mazowiecki "z lotu ptaka", Mińsk Mazowiecki 2012.
* ULOTKA INFORMACYJNA przedstawiająca cmentarz parafialny i komunalny w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 2012.
* ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 20, Mińsk Mazowiecki 2012.
* KOMPLET 13 POCZTÓWEK "UROKI POWIATU MIŃSKIEGO", Mińsk Mazowiecki 2012.
* ALICJA GONTAREK "JUNDENREIN. BEZ ŻYDÓW. ŻYDZI MIŃSCY W CZASIE WOJNY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU", Mińsk Mazowiecki 2012.
* "ZARYS DZIEJÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO (1962-2012)", Mińsk Mazowiecki 2012.